Condicions De Contractació

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I CANCEL.LACIÓ DE CURSOS I ACTIVITATS
Condicions generals
 • Tots els cursos de OCI MULTIEDRIC S.L. estan impartits per guies i tècnics titulats en la seva especialitat seguint la llei del Real Decreto 318/2000.
 • OCI MULTIEDRIC S.L. es reserva el dret d’anul·lar o canviar l’emplaçament i data de les activitats per raons meteorològiques, com també tècniques.
 • Les activitats es realitzaran sempre que s’arribi a un mínim d’inscrits, en cas contrari s’anul·larien. Per aquest motiu es realitzaria el retorn econòmic sense cost per al client. També hi haurà la possibilitat d’aprofitar-ho per una altre formació/activitat.
 • En cas que alguna activitat s’hagi de dur a terme per raons meteorològiques en un espai tancat (rocòdroms, sales, boulders…) el cost del mateix anirà a càrrec del Client.
 • Un alumne pot no presentar els nivells tècnics mínims demanats o el material requerit per a dur a terme l’activitat, per la qual cosa el guia es reserva el dret que l’alumne no realitzi alguna de les pràctiques acordades.
 • Es recomana als inscrits en un curs que han d’estar en possessió d’una targeta federativa a fi de comptar amb la corresponent assegurança.
 • La pèrdua o dany per negligència o mal ús del material proporcionat per OCI MULTIEDRIC S.L o pel tècnic haurà de ser abonat efectivament per part del Client.
 • La direcció de l’activitat es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que no segueixi les normes de convivència, respecte pel medi, desinterès, falta de capacitat o incompliment de les indicacions i normes de seguretat.
 • Resumidament, tots els clients es comprometen a portar tot el material obligatori exclusiu per cada curs/activitat. Aquest material es trobarà a la descripció del curs/activitat. En cas de no portar tot el material el guia pot decidir excloure de la pràctica al client que no porti el material obligatori, per motius de seguretat, tècnics o altres.
 • En cas d´anul·lació de l´activitat per mal temps, motius tècnics o riscos informats per els òrgans competents, OCI MULTIEDRIC S.L proposarà una altra data als clients o afegir-se a altres cursos/activitats ja programades.
INSCRIPCIONS:
 • Un Client passa a tenir una plaça en propietat en el moment en que OCI MULTIEDRIC S.L hagi rebut i comprovat el pagament íntegre del curs o activitat i generi la corresponent factura al client.
 • Sempre què el participant sigui menor d’edat, haurà de disposar d’una autorització paterna o del tutor legal.
 • La pràctica dels esports de muntanya comporta l’acceptació d’un cert risc de tenir un accident, ja que són activitats que poden comportar situacions de perill. Tanmateix, les pràctiques que es realitzen en les nostres activitats en cap cas estan exemptes d’aquest risc. D’aquesta manera, el participant amb la seva inscripció assumeix aquesta realitat.
CANCEL·LACIONS:
 • Només es retornarà l’import de la inscripció en cas què la cancel.lació es produeixi mínim 20 dies abans del començament de l’activitat. En aquest cas es descomptarà el 2% en concepte de despeses de cancel.lació.
 • En cas d´anul·lació per prescripció mèdica mínim 4 dies abans del curs/activitat, OCI MULTIEDRIC S.L farà el retorn del 25% de l’inscripció en concepte de costos de gestió.
 • En cas d´anul·lació per prescripció mèdica dintre els 10 i 5 dies abans del curs/activitat, OCI MULTIEDRIC S.L farà el retorn del 50% de l’inscripció en concepte de costos de gestió.
 • Sempre es prioritzarà per part de OCI MULTIEDRIC S.L. proposar canvis de dates obertes al client. Aquests tindran els costos de despeses pertinents detallades en aquestes condicions.
CANVIS DE NOM/DATES EN FORMACIONS O ACTIVITATS
 • En cas d’un canvi de nom o data, un cop realitzada la reserva al curs/activitat, tanmateix es podrà realitzar abonant un import del 25% sobre el cost de l’activitat contractada. Aquest cost serà per assumir els costos derivats de la gestió, sempre que es produeixi amb un mínim de 10 dies abans del començament de l’activitat.
 • En cas d’un canvi de nom i/o reserva d’allotjament, sempre que l’activitat es realitzi fora de l’Estat Espanyol, el client haurà d’assumir el 25% del cost de l’activitat contractada. També els costos derivats del canvi de nom de l’assegurança d’accidents o la contractació d’una de nova.
CONDICIONS CONTRACTACIONS TREKKINGS

Un Client passa a tenir una plaça en propietat en el moment en que OCI MULTIEDRIC S.L hagi rebut i comprovat el pagament de la reserva “el preu inclou” del trekking i generi la corresponent factura al client.

 • Sempre què el participant sigui menor d’edat haurà de disposar d’una autorització paterna o del tutor legal.
 • La pràctica dels esports de muntanya comporta l’acceptació d’un cert risc de tenir un accident, atès que són activitats que en general poden comportar situacions de perill. Tanmateix, les pràctiques que es realitzen en les nostres activitats en cap cas estan exemptes d’aquest risc. D’aquesta manera, el participant amb la seva inscripció assumeix aquesta realitat.

Quin és el preu del trekking de Muntanya Activa?

Aquest és l’import únic que ens realitzaràs i del qual rebràs la factura corresponent.

EL PREU INCLOU

(el preu és el pagament realitzat a Muntanya Activa (Oci Multiedric S.L.)

 • Gestió del grup
 • Disseny de la ruta predeterminada
 • Servei d’atenció personalitzada per preparar el trekking tant individualment com de grup
 • Vídeo trucada explicativa prèvia a tots els trekkings
 • Documentació d’auto-ajuda per el trekking i servei
 • Assessorament i preparació física i logística, com també l’assessorament del material específic de l’activitat.
EL PRESSUPOST

Quin és el preu gastat i pagat a destinació, denominat pressupost?

a) És el preu que et gastaràs a destinació amb diferents serveis que et puguis gastar.
b) Pressupost que pagaràs a destinació. Podrà incrementar depenent dels impostos de cada País de trekking.

 • Hotels, refugis i diferents allotjaments
 • Transports individuals i col·lectius pactats entre la resta de grup
 • Alimentació i begudes consumits durant el trekking
×