Politica De Privacitat A Xarxes Socials i Tractament d’imatges

En compliment del Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)  i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), OCI MULTIEDRIC S.L.  informa als usuaris que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials, Facebook, Twitter, Instagram i Vimeo amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

MUNTANYA ACTIVA
AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO
DNI 43452489 S
Carrer del Raval 69
codi postal 08695 Bagà (Barcelona)

info@muntanya-activa.com

www.muntanya-activa.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només seran utilitzades dintre de la mateixa Xarxa Social, de manera que no són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitats davant OCI MULTIEDRIC S.L., dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic info@muntanya-activa.com d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés: vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Rectificació: només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. . Per exemple: eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Generalment aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
  • Supressió i/o Oposició: igualment, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. . Per exemple: deixar d’estar unit al perfil.

AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. . realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions. Per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o la dignitat, i/o que també infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. . no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. Però sí romandran a la Xarxa Social.

CONCURSOS I PROMOCIONS

AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i  amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra de cap manera les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

PUBLICITAT

AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/Muntany.activa

Web: https://www.muntanya-activa.com/

Instagram: https://www.instagram.com/muntanya.activa/

TRACTAMENT D’IMATGES

En acceptar els següents termes, l’usuari dels nostres serveis (d’ara endavant l’interessat) manifesta el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de la seva imatge en els termes que aquí es detallen.

El responsable del tractament d’aquestes dades és AGUSTÍ CASTELLVÍ HERRERO. domiciliada a Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici SF1 Poliesportiu 1er Pis), codi postal 08695 Bagà (Barcelona) amb 43452489S. La seva adreça de correu electrònic per a qualsevol tema relatiu al tractament de dades de caràcter personal és info@muntanya-activa.com

La finalitat del tractament és la realització de vídeos o fotos promocionals de les activitats del responsable. La presa d’imatges podrà incloure la de l’interessat. L’enregistrament o fotos podran ser comunicades a empreses responsables de les diferents campanyes promocionals. Les imatges podran ser accessibles pel públic en general, sigui a través de pàgines web, sigui a través de les xarxes socials del responsable.

El tractament inclou la conservació de les dades, així com la comunicació als departaments apropiats de l’empresa. També la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup.

La base jurídica del tractament és el consentiment prestat per l’interessat en acceptar les presents condicions.

No és necessari que l’interessat accepti la cessió de la seva imatge. A més, en cas de no proporcionar-se el consentiment, la imatge de l’interessat no serà usada en els vídeos o fotos promocionals.

Les seves dades personals seran eliminades transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les nostres obligacions legals. Sempre i quan l’interessat no hagi autoritzat expressament la continuació del seu ús.

L’interessat té la possibilitat de sol·licitar al responsable l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractats de manera automatitzada, d’acord amb el que es preveu en la política de privacitat que pot consultar-se en el següent enllaç: Avís Legal

En cas de conflicte, l’interessat pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per a atendre les seves reclamacions.

Com a resum, l’interessat pot retirar el seu consentiment en tot moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada.

Idioma
×