fbpx

Tractament d’imatges

DADES GENERALS

En acceptar els següents termes, l’usuari dels nostres serveis (d’ara endavant l’interessat) manifesta el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de la seva imatge en els termes que aquí es detallen.

El responsable del tractament d’aquestes dades és OCI MULTIEDRIC S.L està domiciliada a Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici SF1 Poliesportiu 1er Pis), codi postal 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) amb CIF B65064248. La seva adreça de correu electrònic per a qualsevol tema relatiu al tractament de dades de caràcter personal és info@muntanya-activa.com

La finalitat del tractament és la realització de vídeos o fotos promocionals de les activitats del responsable. La presa d’imatges podrà incloure la de l’interessat. L’enregistrament o fotos podran ser comunicades a empreses responsables de les diferents campanyes promocionals i podran ser accessibles pel públic en general, sigui a través de pàgines web, sigui a través de les xarxes socials del responsable.

El tractament inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments apropiats de l’empresa i fins i tot la comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup.

La base jurídica del tractament és el consentiment prestat per l’interessat en acceptar les presents condicions.

No és necessari que l’interessat accepti la cessió de la seva imatge. En cas de no proporcionar-se el consentiment, la imatge de l’interessat no serà usada en els vídeos o fotos promocionals.

Les seves dades personals seran eliminats transcorregut el termini legalment establert per al compliment de les nostres obligacions legals, sempre que l’interessat no hagi autoritzat expressament la continuació del seu ús.

L’interessat té la possibilitat de sol·licitar al responsable l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o exercir la portabilitat de les dades que siguin tractats de manera automatitzada, d’acord amb el que es preveu en la política de privacitat que pot consultar-se en el següent enllaç: Avís Legal

En cas de conflicte, l’interessat pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per a entendre de les seves reclamacions.

L’interessat pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada.

CA ES